OZNÁMENÍ – neděle 14. června – Slavnost Těla a Krve Páně
pátek 19. června – Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova | sobota 20. června – Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie | neděle 21. června – 12. neděle v mezidobí.
  • Dnešní i příští sbírka budou na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme!
  • Dnes na mši v 10:30 příjme 10 dětí z naší farnosti poprvé Tělo Páně. Po mši v 10:30 jste všichni zváni na kafe po mši a společnou oslavu prvokomunikantů.
  • V úterý 16. června v 19:00 bude společné setkání pastorační a ekonomické rady, tentokráte v sále sv. Václava.
  • 18. června v 18:00 bude v evangelickém sboru v Tulské ulici další ekumenická bohoslužba za účasti místního husitského, evangelického a katolického kněze. Všechny srdečně zveme.
  • Od čtvrtka 18.6. do neděle 21. 6. 2020 bude část našich farníků na sportovním víkendu rodin známém též jako tělesná obnova. Prosíme tedy o modlitby.
  • Zveme na tradiční Prokopskou pouť na Sázavu, v sobotu 27. 6. Info na nástěnce, ve Vinici a u Ivana Menouška.
  • Od 1. července do 31. srpna platí prázdninový rozpis bohoslužeb: v neděli bude jedna eucharistie v 9:30, další mše svaté budou v úterý v 18:00 u sv. Mikuláše, ve středu v 18:00 u sv. Václava a ve čtvrtek v 8:00 u sv. Mikuláše. Svátost smíření vždy půl hodiny před mší svatou u sv. Václava, nebo dle osobní domluvy s knězem.
Z  liturgického kalendáře: pátek 19. června – Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova * sobota 20. června – Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie * neděle 21. června – 12. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden!
Archiv
OZNÁMENÍ – Neděle 24. května –  7. neděle velikonoční
úterý 26. května – Památka sv. Filipa Neriho, kněze | sobota 30. května – Památka sv. Zdislavy | neděle 31. května – Slavnost Seslání Ducha Svatého