OZNÁMENÍ - neděle 14. dubna je 3. neděle velikonoční
Neděle 21. dubna je 4. neděle velikonoční

• Dnes se koná sbírka do fondu sv. Vojtěcha (na mzdovou podporu duchovních). Všem dárcům děkujeme.

• Tuto a příští neděli se v kostele sv. Václava koná jarní charitativní bazárek dětského oblečení, obuvi, hraček a dalších věcí pro děti a mládež. Po bohoslužbě se můžete podívat a něco nakoupit.

• V pátek 19. dubna se uskuteční v 19 hodin (po večerní bohoslužbě) v sále u sv. Václava pánský klub, tentokrát bez přednášky, „relaxační“. Můžete se těšit na fotbálek, šipky, ping-pong, biliár, rozhovory... Jste srdečně zváni.

• Dámský klub se bude konat o týden později, v pátek 26. dubna od 19 hodin u sv. Václava. Tématem dubnového dámského večera bude Úvod do křesťanské meditace teoreticky i prakticky, hostem bude sestra Anna z kongregace karmelitek sv. Terezie z Florencie z kláštera Karmel Edith Steinové v Praze-Košířích.

• V sobotu 27. dubna se uskuteční výlet pro seniory, přihlášení účastníci se sejdou v 10:00 před katedrálou sv. Víta.

• Zveme na poutní zájezd do jižní Francie (Avignon, jeskyně Chauvet a Lascaux, Lourdes, Toulouse, Albi a další) od 21. září do 2. října, předpokládaná cena 23 000 Kč, duchovní doprovod P. Stanislaw Góra. Kontakty pro přihlášení najdete na nástěnce a na webu farnosti.

Přejeme všem požehnaný týden.


Události
Archiv
OZNÁMENÍ - neděle 7. dubna je 2. neděle velikonoční (Božího milosrdenství)
Neděle 14. dubna je 3. neděle velikonoční