OZNÁMENÍ - neděle 14. ledna, 2. neděle v mezidobí
Neděle 21. ledna je 3. neděle v mezidobí (Božího slova)

 Dnešní sbírka je určena na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme.

• Vzhledem k přípravě potvrzení o přijatých darech za rok 2023 pro daňové účely prosíme všechny, kdo mají změnu jména či adresy a poslali farnosti dary, aby to co nejdříve sdělili na email účetní farnosti (yvonanovakova@email.cz).

• V pátek 19. ledna od 19 h se uskuteční Farní společenský večer s názvem „Letíme na Hawaii“ v KC Vzlet. Letenky lze pořídit v předprodeji u Vladimíra Jeništy (vladimir.jenista@farnostvrsovice.cz) za 350 Kč pro dospělé, na místě za 400 Kč. Studenti VŠ 300 Kč, studenti SŠ 250 Kč, děti ZŠ 200 Kč, mladší děti 100 Kč. Všechny peníze budou použity na úhradu sálu, kapely a výdajů v souvislosti se společenským večerem. Budeme též potřebovat Vaši pomoc během večera (šatna, dohled na schodech, příprava sálu a úklid).

• Od března do června 2024 budou v naší farnosti probíhat přípravy na biřmování, a to v neděli od 18 do 20 h v sále u sv. Václava. Zveme všechny zájemce starší 15 let. Kdo byste se chtěli připojit, napište e-mail na kancelar@farnostvrsovice.cz.

• Rádi bychom pozvali maminky s malými dětmi (od narození po předškolní věk) na pravidelné setkávání na faře ve středu od 10 do 12 hodin. Můžete se těšit na zpívání, hraní her, vyrábění, povídání a společnou modlitbu. Po domluvě je i možnost zpovědi. Kontakt Ani Kalcovská (andulkacapova@seznam.cz).

Z liturgického kalendáře:

Středa 17. ledna je památka sv. Antonína, opata.

Čtvrtek 18. ledna je památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů.

Přejeme všem požehnaný týden.


Události
Archiv
OZNÁMENÍ - neděle 7. ledna, Křest Páně
Neděle 14. ledna je 2. neděle v mezidobí