OZNÁMENÍ - neděle 14. srpna, 20. neděle v mezidobí
Neděle 21. srpna je 21. neděle v mezidobí

• Sbírka tuto i příští neděli je určena na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme.

• O prázdninách se po každé nedělní mši koná Farní kafe. Prosíme dobrovolníky, kteří jsou ochotni některou neděli pomoci s přípravou a s následným úklidem, aby se zapsali k jednotlivým datům do tabulky, kterou najdete na lavici v kostele sv. Václava.    

• V neděli 18. září budeme slavit výročí posvěcení kostela svatého Václava a proběhne náš farní den. Tuto neděli se bude konat jediná mše, a to v 10 hodin, hlavním celebrantem bude biskup Zdenek Wasserbauer. Po mši bude následovat společný oběd.

• Zájemci o přijetí křtu a dalších svátostí se mohou hlásit u pana faráře Artura Matuszka, tel: 607084855.

Z liturgického kalendáře:

    Pondělí 15. srpna je slavnost Nanebevzetí Panny Marie.
    Sobota 20. srpna je památka sv. Bernarda, opata a učitele církve

Přejeme všem požehnaný týden.


Události
Archiv
OZNÁMENÍ - neděle 7. srpna, 19. neděle v mezidobí
Neděle 14. srpna je 20. neděle v mezidobí