OZNÁMENÍ - neděle 15. ledna, 2. neděle v mezidobí
Neděle 22. ledna 3. neděle v mezidobí

• Sbírka tuto i příští neděli je určena na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme.

• V úterý 17. 1. v 19 hodin se na faře sejde pastorační rada.

• V pátek 20. 1. se od 19 hodin uskuteční Společenský večer v KC Vzlet s názvem „Protřepat, nemíchat“. Vstupenky lze koupit v kostele za zvýhodněnou cenu, na místě nebudou levnější. Tuto akci můžete podpořit i tím, že upečete něco sladkého nebo slaného, co vydražíme. Též můžete přinést něco hezkého drobného, co byste rádi věnovali do tomboly, aby si to někdo jiný mohl odnést domů. Bližší informace u V. Jeništy.

• Blíží se volby do pastorační rady naší farnosti. Prosíme, abyste přemýšleli o vhodných kandidátech či o tom, jestli by role člena pastorační rady nebyla vhodná právě pro vás. Kandidáty je možné jmenovat do neděle 5. února, a to e-mailem na adresu kancelar@farnostvrsovice.cz. Každý, kdo se cítí být součástí naší farnosti, může navrhnout jednu, nebo i více osob, a to včetně sebe.

• Zájemci o přijetí křtu a dalších svátostí se mohou hlásit u pana faráře Artura Matuszka (farar@farnostvrsovice.cz, tel: 607 084 855).

Z liturgického kalendáře:  
    Úterý 17. ledna je památka sv. Antonína, opata.
    Středa 18. ledna je památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů.
    Sobota 21. ledna je památka sv. Anežky, panny a mučednice.    

Přejeme všem požehnaný týden.Události
Archiv
OZNÁMENÍ - neděle 8. ledna, Svátek Křtu Páně
Neděle 15. ledna 2. neděle v mezidobí