OZNÁMENÍ - neděle 16. června je 11. neděle v mezidobí
Neděle 23. června je 12. neděle v mezidobí

• Dnešní sbírka je určena na provoz a potřeby naší farnosti, všem dárcům děkujeme.

• Vzadu v kostele najdete lístečky, na které můžete vyplnit svá jména a data narození pro vznikající Knihu narozenin farníků. Byli bychom rádi, kdyby v této knize bylo zapsáno co nejvíce členů našeho společenství od dětí po seniory. Jména a data narození můžete poslat také e-mailem na adresu farní kanceláře (kancelar@farnostvrsovice.cz).   

• Prázdninový program bohoslužeb začne platit v neděli 30. června, kdy bude v kostele sv. Václava sloužena jen jedna bohoslužba, a to v 9:30. Během prázdnin se každý týden po nedělní bohoslužbě bude konat Farní kafe – příležitost popovídat si před kostelem s ostatními farníky u šálku kávy. Kdo byste byli ochotni vzít si přípravu Farního kafe některou neděli na starost, můžete se napsat do tabulky, která je umístěna vzadu na lavici. 

• Prázdninový rozpis bohoslužeb najdete na nástěnkách, ve Vinici i na webu (oproti běžnému programu odpadají mše v pátek a v sobotu; v neděli je sloužena jediná mše od 9:30).


Přejeme všem požehnaný týden.Události
Archiv
OZNÁMENÍ - neděle 9. června je 10. neděle v mezidobí
Neděle 16. června je 11. neděle v mezidobí