OZNÁMENÍ - neděle 16. dubna, 2. neděle velikonoční (Božího milosrdenství)
Neděle 23. dubna je 3. neděle velikonoční

• Dnešní sbírka je určena na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme.

• V úterý 18. dubna v 19 hodin se na faře poprvé sejde nová pastorační rada.

• Zkoušky dětské scholy proběhnou opět v neděli 23. a 30. dubna od 9:30 v sále.

• V sobotu 29. dubna se uskuteční výlet pro seniory do Strahovského kláštera a Lorety. Kvůli organizačním důvodům jsme posunuli začátek: odjezd bude tramvají č. 22, která má být na Čechově náměstí už v 9:00 (o půl hodiny dříve, než jak je uvedeno ve Vinici). Je zajištěn společný oběd. Prosíme zájemce, aby se zapsali na arch vzadu za lavicemi.

• O prodlouženém víkendu od 29. dubna do 1. května zveme starší děti a mládež od 12 let na Spolčovandr. Bližší informace najdete na farních stránkách, kde je také možné do 20. dubna vyplnit přihlášku. Akci pořádají Pavel Kryl (pavel.kryl@farnostvrsovice.cz) a Vojta Tutr (vojtech.tutr@farnostvrsovice.cz).

• Zájemci o přijetí křtu a dalších svátostí se mohou hlásit u pana faráře Artura Matuszka (tel: 607 084 855).

Přejeme všem požehnaný týden.Události
Archiv
OZNÁMENÍ - neděle 9. dubna, Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Neděle 16. dubna je 2. neděle velikonoční (Božího milosrdenství)