OZNÁMENÍ - neděle 16. května 7. neděle velikonoční
následující neděle 23. května – Slavnost Seslání Ducha Svatého

Dnešní sbírka je do fondu mzdové podpory duchovních v arcidiecézi. Příští neděli bude sbírka na provoz a potřeby farnosti. Všem dárcům děkujeme!

• V úterý 18. 6. od 19:00  proběhne jednání pastorační rady.

• Od příští neděle, 23. 5. do neděle 6. 6. bude v kostele probíhat sbírka pro lidi bez domova. Vítány jsou především trvanlivé potraviny, hygienické potřeby, oděvy (hlavně pánské), prádlo, ponožky, věci na přebývání venku, respirátory.

• Svatodušní vigilie proběhne v sobotu 22. 5. od 20 hodin u sv. Václava. Během liturgie budou pokřtěny dvě naše katechumenky.

• V pátek 28. 5. budou oba kostely otevřeny pro veřejnost v rámci Noci kostelů (s minimálním programem). Svatý Mikuláš od 18. do 23. hodin, sv. Václav po bohoslužbě, od 19. do 23. hodin.  

• Předběžné informace o plánovaných letních akcích:

    • 18. - 20. června – pěší výlet mládeže,
    • následující víkend (25. - 27. června) -  tělesná obnova
      (přesné datum odjezdu bude upřesněno dle zájmu o prodloužení od              středy/čtvrtka),
    • 29. července - 1. srpna -  cyklovýlet mládeže,
    • od 15. do 22. srpna - farní tábor,
    • 3. - 5. září chceme jet s mládeží na vodu.
Zájemci o účast na těchto akcích se mohou ozvat pastoračnímu asistentovi, u pěšího výletu a farního tábora je už možné se registrovat také na farním webu (na stránce příslušné události).

• Zájemci o přijetí křtu a dalších svátostí se mohou hlásit u pana faráře Artura Matuszka. Tel: 607084855
    

Z liturgického kalendáře: Neděle 23. května – Slavnost Seslání Ducha Svatého


Přejeme všem požehnaný týden!

Události
Archiv
OZNÁMENÍ - neděle 9. května 6. neděle velikonoční
tředa 12. května – svátek výročí posvěcení katedrály * čtvrtek 13. května – slavnost Nanebevstoupení Páně * pátek 14. května – Svátek sv. Matěje, apoštola * neděle 16. května - 7. neděle velikonoční