OZNÁMENÍ – Neděle 16. srpna – 20. neděle v mezidobí
čtvrtek 20. srpna – Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve | pátek 21. srpna – památka sv. Pia X., papeže | sobota 22. srpna – památka Panny Marie Královny | neděle 23. srpna – 21. neděle v mezidobí.
  • Dnešní i příští sbírka je na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme!
  • Děkujeme všem vedoucím, kuchařkám a dalším dobrovolníkům, kteří pomáhali s farním táborem.
  • V neděli 20. září plánujeme uspořádat farní den se společným obědem. Slavnost to bude veliká a nevídaná, takže již nyní doporučujeme učinit si velký červený kroužek v kalendáři. O týden později, v pondělí 28. září pak proběhne svatováclavská slavnost s oslavou 90. výročí kostela, otevřená široké veřejnosti.

    Přejeme všem požehnaný týden!

Události
Archiv
OZNÁMENÍ – Neděle 2. srpna – 18. neděle v mezidobí
úterý 4. srpna – Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze | čtvrtek 6. srpna – Svátek Proměnění Páně | sobota 8. srpna – Památka sv. Dominika, kněze | neděle 9. srpna – 19. neděle v mezidobí.