OZNÁMENÍ - neděle 17. dubna, Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Neděle 24. 4. je 2. velikonoční neděle

• Dnešní sbírka i sbírka příští neděli je určena na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme.

• Na Velikonoční pondělí (18. 4.) se koná mše v 8.30 v kostele sv. Václava. 

• V úterý 19. 4. v 19 hodin se sejde na faře pastorační rada.

• Příští neděli (24. 4.) zveme na farní loutkové divadélko Princezna Světluška, představení se bude konat na faře od 16:30.

• V úterý 26. 4. zveme na koncert duchovní hudby Ave, Maria. Účinkovat budou studenti oddělení klasického zpěvu Mezinárodní konzervatoře Praha. Koncert se koná od 19 hodin v kostele sv. Václava.

• V sobotu 30. 4. proběhne výlet seniorů. Sraz bude kolem 9 hodin na zastávce tramvaje 22, od 10 hodin je domluvena komentovaná prohlídka kláštera na Bílé hoře. V plánu je společný oběd a odpoledne pravděpodobně prohlídka dalšího kláštera. Podrobnosti budou ještě upřesněny. Kvůli počtu obědů prosíme zájemce, aby se po mši zapsali vzadu na lavicích na papír k tomu určený. Také je možné přihlásit se na kontakt farní charity (vrsovice@praha.charita.cz).

• Zájemci o přijetí křtu a dalších svátostí se mohou hlásit u pana faráře Artura Matuszka, tel: 607084855.

Přejeme všem požehnaný týden.Události
Archiv
OZNÁMENÍ - neděle 10. dubna, Květná neděle
Neděle - 17. 4. je Slavnost Zmrtvýchvstání Páně