OZNÁMENÍ – Neděle 17. května –   6. neděle velikonoční
čtvrtek 21. května – Slavnost Nanebevstoupení Páně | neděle 24. května – 7. neděle velikonoční.
  • Od pondělí 11. května se počet povolený návštěvníků bohoslužeb zvedá na 100. Bohoslužby ve všední dny se nadále konají dle běžného rozpisu:


       v úterý v 18:00 v kostele sv. Mikuláše,
       ve středu v 18:00 v kostele sv. Václava,
       ve čtvrtek v 8:00 v kostele sv. Mikuláše,
       v pátek v 18:00 v kostele sv. Václava,
       a v sobotu v 8:00 v kostele sv. Mikuláše.

    

  • Příležitost k setkání s knězem a k svátosti smíření je vždy ve středu a v pátek od 17:30 přede mší svatou v kostele sv. Václava.

  • V neděli 17. 5. budou tři bohoslužby u sv. Václava, a to v 8:00 v 9:30 a v 11:00 (pro rodiny s dětmi). Přidáním třetí bohoslužby chceme zamezit překročení počtu 100 návštěvníků na jedné bohoslužbě.

  • Farnost se letos nezúčastní Noci kostelů. Zrušen je také jarní termín farního výletu a Den dětí. Termín prvního svatého přijímání dětí domlouváme momentálně s rodiči. Možnost uspořádat sportovní víkend rodin – tělesnou obnovu, organizátoři stále zjišťují a vyjednávají. 

  • Aktuální informace o změnách zveřejňujeme průběžně na farním webu a facebooku.

Přejeme všem požehnanou velikonoční dobu!

Události
Archiv
OZNÁMENÍ – Neděle 6. září – 23. neděle v mezidobí
tba