OZNÁMENÍ - neděle 17. prosince, 3. neděle adventní
Neděle 24. prosince je 4. neděle adventní

• Dnešní sbírka je určena na provoz a potřeby naší farnosti. Po mši ještě proběhne tradiční finanční sbírka naší farní charity. Děkujeme všem dárcům, i těm, kdo obstarali dárky pro finančně znevýhodněné.

• Dnes večer se od 18 h uskuteční Vánoční koncert kapely Napořád v Divadle Mana, vystoupí i Schola od sv. Václava. Jste srdečně zváni!

• V pátek 22. prosince bude od 15 do 18 hodin v kostele sv. Václava příležitost ke svátosti smíření před vánočními svátky. 

• Od pondělí do soboty budou slouženy v kostele sv. Mikuláše ranní mše se staročeskými rorátními zpěvy, a to ve všední dny od 7 h, v sobotu od 8 hodin. Večerní bohoslužby se v těchto dnech konat nebudou.

• Příští neděli je Štědrý den. V kostele sv. Václava se budou konat tyto bohoslužby:

24. prosince:

    8:30 adventní mše sv.

    16:00 vánoční mše sv. pro rodiny s dětmi

    24:00 půlnoční mše sv. s Českou vánoční mší J. J. Ryby

25. prosince:

    8:30 mše svatá

    10:30 mše sv. pro rodiny s dětmi

Přehled vánočních bohoslužeb najdete na nástěnkách i na webu farnosti.

• V pondělí 25. prosince v 15:30 bude u sv. Václava společné zpívání koled u jesliček.

• Stále hledáme dobrovolníky na hlídání kostela sv. Václava v příštím týdnu, kdy bude před kostelem probíhat akce Vánoce na Čecháči, dále na Štědrý den a slavnost Narození Páně. Kdo byste byli ochotni se zapojit, zapište se prosím do tabulky vzadu na lavici. Všem dobrovolníkům předem děkujeme. 

• Prosíme o přihlášení dobrovolníků do tříkrálového koledování, buďto na papír vzadu na lavici, nebo na kontakty farní charity (charita@farnostvrsovice.cz, 721 444 323).

• Prosíme ty, kdo mají u sebe parkovací karty, aby je do konce roku vrátili do kostela sv. Václava (jejich platnost končí a musíme je nahradit novými).

• Dva důležité lednové termíny: Farní společenský večer na téma „Poletíme na Havaj“ se uskuteční v pátek 19. ledna večer ve Vzletu. V neděli 21. ledna od 14 hodin se bude konat tradiční farní bruslení na Hase.

• Od března do června 2024 bude probíhat příprava na biřmování, a to v neděli od 18 h v sále u sv. Václava. Zváni jsou všichni zájemci starší 15 let, přihlašování po Novém roce. 

Přejeme všem požehnaný týden.Události
Archiv
OZNÁMENÍ - neděle 10. prosince, 2. neděle adventní
Neděle 17. prosince je 3. neděle adventní