OZNÁMENÍ - neděle 17. října -29. neděle v mezidobí
Pondělí 18. 10. - Svátek sv. Lukáše, evangelisty, neděle 24. 10. - 30. neděle v mezidobí. Během října zvláště pamatujme na modlitbu svatého růžence.

• Dnešní sbírka je určena na provoz a potřeby naší farnosti, příští neděli je sbírka na misie. Všem dárcům děkujeme!

• Velké poděkování všem, kteří se podíleli na odstranění koberce a následném
úklidu.

• V úterý 19. října se v 19 hodin se koná na faře setkání pastorační rady.

• V pondělí 1. 11. o Slavnosti Všech svatých jako každý rok vzpomeneme na naše blízké zemřelé. Chcete-li, aby jejich jména zazněla při mši svaté, pošlete je v době od 17. do 31. 10. na e-mail: jana.biskupova@farnostvrsovice.cz nebo čitelně (nejlépe hůlkově) napište na lísteček a vhoďte do připraveného košíčku buď v kostele sv. Václava nebo sv. Mikuláše.

• Od 27. 10. do 31. 10. 2021 se bude konat manželské setkání na Štěkni. Zájemci se mohou hlásit a informovat u Jany a Vládi Jeništových. Kapacita je sice omezena, ale počet přihlášených je neomezený.

• Zájemci o přijetí křtu a dalších svátostí se mohou hlásit u pana faráře Artura
Matuszka. Tel: 607084855

Přejeme všem požehnaný týden.
Události
Archiv
OZNÁMENÍ - neděle 10. října- 28. neděle v mezidobí
Pátek 15. 10. Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky  církve, neděle 17. 10. - 29. neděle v mezidobí