OZNÁMENÍ - neděle 18. července 16. neděle v mezidobí
čtvrtek 22. července – svátek sv. Marie Magdalény  * pátek 23. července – svátek sv. Brigity, řeholnice a patronky Evropy *  neděle 25. července - 17. neděle v mezidobí


• Dnešní i příští neděli je sbírka na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme!

• Po celý červenec a srpen platí prázdninový rozpis bohoslužeb.
    Nedělní mše je pouze jedna v 9:30 u sv. Václava.
    Bohoslužby ve všední den jsou:
    v úterý v 18:00 u sv. Mikuláše,
    ve středu v 18:00 u sv. Václava,
    ve čtvrtek v 8:00 u sv. Mikuláše.


• Po mši srdečně zveme na společnou farní kávu. Moc prosíme dobrovolníky ochotné některou dosud nezabranou prázdninovou neděli pomoci, aby se zapsali do archu za lavicemi, nebo kontaktovali pastoračního asistenta.

• V září opět chystáme tradiční velké akce, farní den se společným obědem proběhne v neděli 19. září, kdy bude pouze jedna společná mše v 10:00. Nezapomeňte si datum už teď zaznamenat do diáře, aby se farnost mohla sejít v co nejplnějším počtu. Svatováclavský průvod letos proběhne v úterý 28. září v podvečer. O konkrétním programu budeme informovat v průběhu prázdnin.

• V neděli 3. a 10. 10. 2021 chystáme opět dětský bazárek a bude se do něj hodit dětské a mládežnické oblečení, obuv, hračky, sportovní vybavení, knihy, stolní hry apod. Více informací vyjde v zářijové Vinici.

• Připomínáme, že je stále možné hlásit se na cyklovýlet mládeže, který proběhne 30.7. - 1.8. Veškeré podrobné informace jsou na farním webu spolu s možností se pohodlně registrovat. Hlásit se je možné také přímo hlavnímu organizátorovi Pavlu Krylovi.  Stejně tak je možné se hlásit na výlet na vodu, který proběhne první zářijový víkend (4. – 5. 9.) Část nákladů na tyto akce je hrazena z farních zdrojů (z účelových sbírek na aktivity mládeže).

• Zájemci o přijetí křtu a dalších svátostí se mohou hlásit u pana faráře Artura Matuszka. Tel: 607084855
                  
                                Přejeme všem požehnaný týden!

Archiv
OZNÁMENÍ - neděle 4. července 14. neděle v mezidobí
čtvrtek 15. července – památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve  *  neděle 18. července - 16. neděle v mezidobí