OZNÁMENÍ - neděle 18. června, 11. neděle v mezidobí
Neděle 25. června je 12. neděle v mezidobí

• Dnešní sbírka je určena na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme. 
• Příští sobotu 24. června proběhne Svatoprokopská pěší pouť z Chotouně do Sázavy. Sraz bude ve Vršovicích před farou v 6:30, odtud pojedeme do Chotouně (rodiště sv. Prokopa), tam necháme auta a po modlitbě v kostele (asi v 8 hodin) se vydáme směrem na Sázavu (cca 30 km), kde pouť zakončíme mší svatou v 18:00. Bližší informace a přihlašování u Ivana Menouška či e-mailem na adrese poutsazava@seznam.cz.
• Stále je možné se přihlásit na zájezd do alpského Schladmingu (12.–19. srpna). Bližší informace na farním webu, na nástěnce či u paní Olgy Polanské (tel: 604 208 771).
• Upozorňujeme, že v červenci a srpnu bude platit prázdninový program bohoslužeb. Především bude v neděli v kostele sv. Václava jediná mše svatá od 9:30. Ve všední dny budou bohoslužby v úterý v 18 hodin u sv. Mikuláše, ve středu v 18 hodin u sv. Václava a ve čtvrtek v 8 hodin u sv. Mikuláše. V pátek a v sobotu bohoslužby nebudou.
• Se začátkem letních prázdnin navážeme na tradici pravidelných farních kafí, která se budou konat po jediné nedělní bohoslužbě. Vzadu za lavicemi najdete tabulku – prosíme dobrovolníky, kteří jsou ochotni vzít si některou neděli na starost přípravu občerstvení, aby se do tabulky zapsali.   

Z liturgického kalendáře:
Sobota 24. června je slavnost Narození svatého Jana Křtitele.

Přejeme všem požehnaný týden.Události
Archiv
OZNÁMENÍ - neděle 11. června, 10. neděle v mezidobí
Neděle 18. června je 11. neděle v mezidobí