OZNÁMENÍ - neděle 18. září, 25. neděle v mezidobí
Neděle 25. září je 26. neděle v mezidobí

• Sbírka tuto neděli je určena na provoz a potřeby naší farnosti. Příští neděli se koná Svatováclavská sbírka na církevní školství. Všem dárcům děkujeme.
• Dnes slavíme výročí posvěcení kostela svatého Václava. Děkujeme všem, kdo pomáhali s úklidem kostela a kdo se podíleli (nebo se ještě budou podílet) na zdárném průběhu farního dne.
• V úterý 20. září v 19 hodin se na faře sejde pastorační rada.
• V úterý 27. září oslavíme výročí posvěcení kostela sv. Mikuláše, od 17 hodin se v tomto kostele bude konat mše. Po jejím skončení vyrazí tradiční průvod v čele se sv. Václavem na koni k našemu většímu kostelu, kde bude následovat kulturní program.
• Ve středu 28. září se koná poutní slavnost sv. Václava. Mše v kostele sv. Václava začne v 10 hodin, po ní budou všichni zváni na farní kafe.
• V neděli 9. a 16. října proběhne tradiční charitativní bazárek podzimního a zimního dětského a mládežnického oblečení. Věci do bazaru přinášejte prosím v předstihu a nechávejte je pod křížem vlevo u zpovědnic. Děkujeme.
• Letošní manželské setkání ve Štěkni se uskuteční od 26. do 30. října. Zájemci se mohou hlásit Vláďovi Jeništovi.

Z liturgického kalendáře:  
    Středa 21. září je svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty.
    Neděle 25. září je 26. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden.


Události
Archiv
OZNÁMENÍ - neděle 11. září, 24. neděle v mezidobí
Neděle 18. září je 25. neděle v mezidobí