OZNÁMENÍ - neděle 19. března, 4. neděle postní
Neděle 26. března je 5. neděle postní

• Dnešní sbírka je určena na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme.

• Tuto a příští neděli probíhá v kostele sv. Václava charitativní bazárek dětského oblečení

• V úterý 21. března večer se na faře sejde pastorační rada.

Postní duchovní obnova pro muže se uskuteční v pátek 24. března. Začne mší svatou v 18 hodin v kostele sv. Václava, po ní budou následovat přednášky v sále. Obnovu povede Mons. Vojtěch Šíma, rektor poutního a exercičního domu Stojanov na Velehradě. Duchovní obnova pro ženy se bude konat o týden později, v pátek 31. března. Povede ji P. Michal Němeček, děkan vyšehradské kapituly a ředitel pastoračního střediska.

• V sobotu 25. března se v kostele sv. Václava bude konat Den seniorů a nemocných. V 9 hodin bude sloužena mše svatá s udílením pomazání nemocných, předtím bude od 8 hodin příležitost ke zpovědi. Hostem bude Mons. Vojtěch Šíma. Podrobný program najdete na farním webu či v březnové Vinici. Srdečně zveme!

• Několik oznámení se týká příští neděle 26. března:

Proběhnou volby do nové pastorační rady, a to v kostele sv. Václava na konci obou nedělních bohoslužeb. Volit mohou všichni farníci od 15 let, každý může dát hlas pěti kandidátům.

Uskuteční se další zkouška dětské scholy – v 9:30 v sále. 

Odpoledne v 16:30 bude na faře představení farního loutkového divadélka, pohádka O unesené princezně. Zveme všechny děti!

• Na sobotu 1. dubna je plánován úklid kostela sv. Václava před velikonočními svátky. Budeme rádi za každou pomoc! 

• Kdo by měl zájem účastnit se na Zelený čtvrtek 6. dubna Večeře s hodem beránka, je potřeba se přihlásit do 25. března. Podrobnosti najdete na farním webu a v březnové Vinici.

Přejeme všem požehnaný týden.


Události
Archiv
OZNÁMENÍ - neděle 12. března, 3. neděle postní
Neděle 19. března je 4. neděle postní