OZNÁMENÍ – Neděle 19. července 16. neděle v mezidobí
středa 22. července – Svátek sv. Marie Magdalény | čtvrtek 23. července – Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy | sobota 25 července – svátek sv. Jakuba, apoštola | neděle 26. července – 17. neděle v mezidobí.
   • Dnešní i příští sbírka je na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme!
   • Do 31. srpna platí prázdninový rozpis bohoslužeb: v neděli bude jedna eucharistie v 9:30, další mše svaté budou v úterý v 18:00 u sv. Mikuláše, ve středu v 18:00 (z důvodu opravy lavic) rovněž u sv. Mikuláše a ve čtvrtek v 8:00 u sv. Mikuláše. Svátost smíření vždy půl hodiny před mší svatou u sv. Václava, nebo dle osobní domluvy s knězem.
   • Děkujeme dobrovolníkům, kteří se zapsali k pomoci s farním kafem. Stále je možné se zapisovat vzadu za lavicemi.
   • V neděli 20. září plánujeme uspořádat farní den se společným obědem. Slavnost to bude veliká a nevídaná, takže již nyní doporučujeme učinit si velký červený kroužek v kalendáři. O týden později, v pondělí 28. září pak proběhne svatováclavská slavnost s oslavou 90. výročí kostela, otevřená široké veřejnosti.

   Přejeme všem požehnaný týden!

   Události
   Archiv
   OZNÁMENÍ – Neděle 12. července – 15. neděle v mezidobí
   středa 15. července – památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve | neděle 19. července – 16. neděle v mezidobí