OZNÁMENÍ - neděle 19. září - 25. neděle v mezidobí
Pondělí 20. 9. - Památka sv. Odřeje Kim Tae-gona, kněze, PavlaChong Ha-sanga a druhů, mučedníků, úterý 21. 9. Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty, čtvrtek 23. 9. - Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze, neděle 26. 9. - 26. neděle v mezidobí

• Dnešní sbírka je určena na provoz a potřeby naší farnosti, v neděli 26. 9. proběhne Svatováclavská sbírka na církevní školství. Všem dárcům děkujeme!

• Po mši srdečně zveme na společný oběd a odpoledne na přednášku Dr. Maxe
Kašparů. Děkujeme všem, kteří se zapojili do úklidu kostelů a kteří se podíleli a během dneška budou podílet na zdárném průběhu dnešní akce dary, dobrotami i prací.

• V úterý 21. září se v 19 hodin se koná na faře setkání pastorační rady.

• Posvícení v kostele sv. Mikuláše bude v sobotu 25. září od 8 hod.

• Od příští neděle budou opět dvě mše v 8.30 a 10.30 hodin.

• V neděli 26. září bude mše svatá v 8.30 obětována za zemřelého P. Jiřího Hájka, který v naší farnosti dlouhá léta působil.

• V úterý 28. září 2021 se ve Vršovicích uskuteční Svatováclavská slavnost. Začne bohoslužbou v 17:00 u sv. Václava, hlavním celebrantem bude
Mons. Aleš Opatrný. Další informace naleznete na plakátech.

• V říjnu proběhne tradiční farní charitativní bazar dětského a teenager oblečení. Do bazárku se bude hodit dětské a mládežnické oblečení, obuv, hračky, sportovní vybavení, knihy, stolní hry a pod.

Vše je možné přinášet a ponechat v zadní části kostela u zpovědnic po vaší levé ruce po 19. 9. Samotný bazar proběhne v neděli 3. a 10. října.

• Od 27.10. do 31.10.2021 se bude konat manželské setkání na Štěkni. Zájemci se mohou hlásit a informovat u Jany a Vládi Jeništových. Kapacita je sice omezena, ale počet přihlášených je neomezený.

• Zájemci o přijetí křtu a dalších svátostí se mohou hlásit u pana faráře Artura
Matuszka. Tel: 607084855

Přejeme všem požehnaný týden!

Archiv
OZNÁMENÍ - neděle 12. září - 24. neděle v mezidobí
Pondělí 13.9. - památka sv. Jana Zlatústého, biskupa a učitele církve, úterý - 14.9. Svátek Povýšení svatého kříže, středa 15.9. - Památka Panny Marie Bolestné, čtvrtek 16.9. Památka sv. Ludmily, mučednice, neděle 19.9. - 25. neděle v mezidobí