OZNÁMENÍ - neděle 2. července, 13. neděle v mezidobí
Neděle 9. července je 14. neděle v mezidobí

• Dnešní sbírka je určena na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme.
• Připomínáme, že v červenci a srpnu platí prázdninový program bohoslužeb, který najdete i na webu a na nástěnkách. V neděli se koná jediná mše svatá od 9:30 v kostele sv. Václava. Ve všední dny jsou bohoslužby v úterý v 18 hodin u sv. Mikuláše, ve středu v 18 hodin u sv. Václava a ve čtvrtek v 8 hodin u sv. Mikuláše.
• Po nedělní bohoslužbě jste každý týden zváni na Farní kafe v portiku kostela sv. Václava. Vzadu za lavicemi je tabulka – prosíme dobrovolníky, kteří jsou ochotni vzít si některou neděli na starost přípravu občerstvení, aby se do tabulky zapsali.   

Z liturgického kalendáře:
Pondělí 3. července je svátek sv. Tomáše, apoštola.
Úterý 4. července je památka sv. Prokopa, opata.
Středa 5. července je slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy.   

Přejeme všem požehnaný týden.


Události
Archiv
Bohoslužby v červenci a srpnu 2023