OZNÁMENÍ - neděle 2. května 5. neděle velikonoční
pondělí 3. května – svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů * čtvrtek 6. května – památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka * neděle 9. května - 6. neděle velikonoční
• Dnešní i příští sbírka je na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme!

• Zájemci o přijetí křtu a dalších svátostí se mohou hlásit u pana faráře Artura Matuszka. Tel: 607084855

• Svatodušní vigilie proběhne v sobotu 22. 5. od 20 hodin u sv. Václava.

• V pátek 28. 5. budou oba kostely otevřeny pro veřejnost v rámci Noci kostelů (s minimálním programem).

• Vyšla nová Vinice s předběžným plánem akcí pro děti a mládež na léto. Chceme vyrazit na vodu, na kola i na pěší výlet. Je také možné hlásit se na farní tábor.
 
     Přejeme všem požehnaný týden!
Archiv
OZNÁMENÍ - neděle 25. dubna - 3. neděle velikonoční
čtvrtek 29. dubna – svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a mučednice, patronky Evropy * neděle 2. května - 5. neděle velikonoční