OZNÁMENÍ - neděle 2. ledna, Svátek Svaté rodiny
čtvrtek 6. 1. - Slavnost Zjevení Páně, neděle 9. 1. - Svátek Křtu Páně

• Dnes i příští neděli je sbírka určena na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme!

• Končí platnost parkovacích karet. Prosíme o jejich urychlené vrácení. Budeme je odevzdávat na městskou část a místo nich dostaneme nové.

• 6.1. na svátek Zjevení Páně budou dvě mše svaté - v 8.00 u svatého Mikuláše a v 18.00 u svatého Václava.

• Setkání seniorů na faře se bude konat ve čtvrtek 6. ledna, po ranní mši svaté u sv. Mikuláše. Téma: "Jak vzpomínáme na Vánoce, které jsme prožili v době svého mládí." Srdečně zveme.

• Farní charita prosí, aby ji kontaktovali dobrovolníci, kteří jsou ochotní zapojit se do tříkrálové sbírky.

• První synodální setkání v naší farnosti se uskuteční v neděli 9. ledna od 18 hodin v sále u sv. Václava. Zváni jsou všichni, kdo chtějí hledat způsoby, jak naše společenství rozvíjet ve smyslu sdílení našich názorů, radosti i potřeb, ochoty podílet se na farních aktivitách apod. Podněty k setkání směřujete na Mílu Müllera ml. (732736728, mila.muller@centrum.cz)

• Připomínáme rodičům malých dětí, že během mše svaté je přístupný ozvučený sál, kam mohou v případě potřeby s dětmi odejít.

• V novém roce začne v naší farnosti příprava na biřmování. Zájemci se mohou hlásit u pana faráře nebo na e-mail: kancelar@farnostvrsovice.cz

• Zájemci o přijetí křtu a dalších svátostí se mohou hlásit u pana faráře Artura Matuszka. Tel: 607084855

Přejeme všem požehnaný týden.

Události
Archiv
Tříkrálová sbírka
v novém roce 2022