OZNÁMENÍ - neděle 2. října, 27. neděle v mezidobí
Neděle 9. října je 28. neděle v mezidobí

• Dnešní sbírka je určena na provoz a potřeby naší farnosti. Příští neděli se bude konat sbírka do fondu sv. Vojtěcha (na mzdovou podporu duchovních). Všem dárcům děkujeme.

• Děkujeme všem, kdo se zapojili do příprav svatováclavských slavností 27. a 28. září.

• Příští týden (od 3. října) se rozběhnou kroužky náboženství pro děti a také pravidelná středeční setkání maminek s dětmi. Podrobný rozpis najdete na farním webu.

• V neděli 9. října se bude konat Manželský koláč na podporu manželského setkání ve Štěkni a dalších akcí pro rodiny z naší farnosti. Jedná se o nabídku dobrot a kávy po obou nedělních mších svatých za jakýkoliv finanční příspěvek. Také je možné podpořit farní aktivity pro manžele a rodiny na účet 670100–2208786136/6210 (do zprávy uveďte dar). Předem děkujeme za Vaši podporu i modlitbu.

• V neděli 9. a 16. října proběhne tradiční charitativní bazárek podzimního a zimního dětského a mládežnického oblečení, knih, hraček a sportovního vybavení. Věci do bazaru přinášejte prosím v předstihu a nechávejte je pod křížem vlevo u zpovědnic. Děkujeme.

• V pátek 14. října v 19 hodin se bude konat v sále u sv. Václava Dámský klub s tématem Má báseň. Podrobnosti najdete na farním webu či u organizátorky Irmy Krylové.

• V noci z pátku 14. října na sobotu 15. října se bude konat noční pěší pouť na Svatou horu. Jde se za každého počasí, délka trasy je cca 55 km, většinou po lesních cestách. Podrobnosti najdete na farním webu, anebo u organizátora Vojtěcha Tutra (777 526 649, vojtech.tutr@seznam.cz).

• Letošní manželské setkání ve Štěkni se uskuteční od 26. do 30. října. Zájemci se mohou hlásit Vláďovi Jeništovi (vladimir.jenista@farnostvrsovice.cz).

Z liturgického kalendáře:  

Úterý 4. října je památka sv. Františka z Assisi.

Pátek 7. října je památka Panny Marie Růžencové.

Přejeme všem požehnaný týden.Události
Archiv
OZNÁMENÍ - neděle 25. září, 26. neděle v mezidobí
Neděle 2. října je 27. neděle v mezidobí