OZNÁMENÍ – Neděle 2. srpna – 18. neděle v mezidobí
úterý 4. srpna – Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze | čtvrtek 6. srpna – Svátek Proměnění Páně | sobota 8. srpna – Památka sv. Dominika, kněze | neděle 9. srpna – 19. neděle v mezidobí.
  •  Dnešní i příští sbírka je na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme!
  • Dnes po mši odjíždějí děti z naší farnosti na farní tábor. Děkujeme za buchty a marmelády a prosíme o modlitby 🙂
  • Děkujeme dobrovolníkům, kteří se zapsali k pomoci s farním kafem. Stále je možné se zapisovat vzadu za lavicemi.
  • V neděli 20. září plánujeme uspořádat farní den se společným obědem. Slavnost to bude veliká a nevídaná, takže již nyní doporučujeme učinit si velký červený kroužek v kalendáři. O týden později, v pondělí 28. září pak proběhne svatováclavská slavnost s oslavou 90. výročí kostela, otevřená široké veřejnosti.

    Přejeme všem požehnaný týden!

Události
Archiv
OZNÁMENÍ – Neděle 26. července – 17. neděle v mezidob
středa 29. července – Památka sv. Marty | pátek 30. července – Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze | sobota 1 srpna – Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve | neděle 2. srpna – 18. neděle v mezidobí.