OZNÁMENÍ – Neděle 2. února – Svátek Uvedení Páně do chrámu
středa 5. února – památka sv. Agáty, panny a mučednice | čtvrtek 6. února – památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků | neděle 9. února – 5. neděle v mezidobí.
  • Tuto i příští neděli budeme vybírat na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme!

  • Setkání seniorů na faře při čaji se bude konat ve čtvrtek 6.února po ranní mši svaté u sv.Mikuláše, t.j. asi v 9 hodin. Téma setkání bude „Zakládání církevních škol, např. Křesťanského gymnázia v Praze 10“. Promluví bývalá ředitelka gymnázia, paní Kamila Müllerová. Srdečně zveme.

  • Ve čtvrtek 6. února v 18:00 proběhne v kostele sv. Václava koncert hudebního souboru Gemini musicales, hrajícího středověké, renesanční a barokní skladby na dobové nástroje s autentickým dobovým přednesem. Vstup je zdarma, srdečně zveme a za případnou pomoc s propagací děkujeme.

  • V sobotu 8. února od 14:00 do 16:00 proběhne opět farní bruslení. Aby se stadion zaplatil, ceny jsou propočteny na 100,- pro dospělého (nad 15 let), děti do čtyř let (včetně) zadarmo, ostatní za 50. Svůj zájem dejte co nejdříve vědět Pavlu Krylovi na pavel@kryl.eu.

  • Ve čtvrtek 13. února v 18:00 proběhne další beseda s významnou křesťanskou osobností na odborné téma dotýkající se křesťanské identity. Tentokráte nás navštíví meteorolog, vysokoškolský pedagog, komunální politik a dlouholetý člen pastorační rady farnosti Vršovice, RNDr. Miloslav Müller, Ph.D., známý též jako Míla Müller mladší. Srdečně zveme.

  • Farní charitativní bazar dětského oblečení proběhne 8. a 15. 3. 2020.

Přejeme všem požehnaný týden!

Události
Archiv
OZNÁMENÍ – Neděle 26. ledna – 3. neděle v mezidobí
úterý 28. ledna– památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve | pátek 31. ledna – památka sv. Jana Boska, kněze | neděle 2. února –Svátek Uvedení Páně do chrámu