OZNÁMENÍ – Neděle 20. září – 25. neděle v mezidobí
pondělí 21. září – Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty | středa 23. září – Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze | neděle 27. září – 26. neděle v mezidobí.
  • Dnešní sbírka je na provoz a potřeby naší farnosti. Příští neděli bude Svatováclavská sbírka na církevní školství. Všem dárcům děkujeme!

  •  26. 9. v 10:00 bude u sv. Mikuláše slavnostní bohoslužba k výročí posvěcení kostela. 

  • V pondělí 28. září pak proběhne svatováclavská slavnost s oslavou 90. výročí kostela, otevřená široké veřejnosti. Slavnostní bohoslužba bude u sv. Václava v 17:00 a po ní, cca v 17:45 začne program před kostelem. Pokud nám to epidemiologická situace umožní, chystáme průvod s koňmi, šermířské vystoupení, dobové tance, středověkou hudbu na historické nástroje, dětský sbor gospelový sbor a koncert vážné hudby na závěr. Srdečně zveme. • Dnes po mši bude následovat společný oběd. Těší se na Vás gulášek, grilovaná šunčička a mnoho dobrůtek od našich farníků. K pití je nachystáno víno, čepované pivo a skvělý Johannes cyder. Po obědě chystáme besedu o kostele s architektem Norbertem Schmidtem a liturgikem Janem Rücklem, paralelně pro děti loutkové divadélko a drobný sportovně – tvořivý program. 

    Přejeme všem požehnaný týden

Archiv
Ferman loutkového divadélka 2020-21
farní loutkové divadélko hraje na faře jednou měsíčně zdarma pohádky pro děti