OZNÁMENÍ – Neděle 21. června – 12. neděle v mezidobí
středa 24. června – Slavnost Narození sv. Jana Křtitele | neděle 28. června – 13. neděle v mezidobí.
 • Dnešní sbírka je určena na provoz a potřeby naší farnosti. Příští neděli bude Svatopetrská sbírka na bohoslovce. Všem dárcům děkujeme!
 • Zveme na tradiční Prokopskou pouť na Sázavu, v sobotu 27. 6. Info na nástěnce, ve Vinici a u Ivana Menouška.
 • Od 1. července do 31. srpna platí prázdninový rozpis bohoslužeb:

  v neděli bude jedna eucharistie v 9:30,
  další mše svaté budou v úterý v 18:00 u sv. Mikuláše,
  ve středu v 18:00 u sv. Mikuláše
  a ve čtvrtek v 8:00 u sv. Mikuláše.

  Svátost smíření vždy půl hodiny před mší svatou u sv. Václava, nebo dle osobní domluvy s knězem.
 • Stále ještě máme volná místa na letošním farním táboře, který proběhne od 2. do 9. srpna v Jesenici u Rakovníka. Cena je 2000,- Kč. V případě zájmu kontaktujte Nicole Hamplovou, nebo pastoračního asistenta (kontakty a přihláška ke stažení na webu farnosti).
 • V neděli 20. září plánujeme uspořádat farní den se společným obědem. Slavnost to bude veliká a nevídaná, takže již nyní doporučujeme učinit si velký červený kroužek v kalendáři.
 • O týden později, v pondělí 28. září pak proběhne svatováclavská slavnost s oslavou 90. výročí kostela, otevřená široké veřejnosti.

  Přejeme všem požehnaný týden!
Archiv
OZNÁMENÍ – neděle 14. června – Slavnost Těla a Krve Páně
pátek 19. června – Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova | sobota 20. června – Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie | neděle 21. června – 12. neděle v mezidobí.