OZNÁMENÍ - neděle 21. dubna je 4. neděle velikonoční
Neděle 28. dubna je 5. neděle velikonoční

• Dnešní sbírka je na provoz a potřeby naší farnosti, případně je možné využít i QR kód vzadu na kasičce pro bezhotovostní platbu. Všem dárcům děkujeme.

• Dnes je poslední den, kdy můžete po bohoslužbě něco nakoupit na jarním charitativním bazárku dětského oblečení a hraček.

• V pátek 26. dubna se uskuteční dámský klub v 19 hodin v sále u sv. Václava. Tématem  večera bude Úvod do křesťanské meditace teoreticky i prakticky, hostem bude sestra Anna z kongregace karmelitek sv. Terezie z Florencie z kláštera Karmel Edith Steinové v Praze-Košířích.

• Příští neděli (28. 4.) bude po obou bohoslužbách Farní kafe, příležitost popovídat si v portiku kostela s ostatními farníky. Kdo byste se chtěl podílet na přípravě, můžete se ještě připsat do tabulky vzadu na stole, nebo třeba přinést něco dobrého ke kávě.

• 28. dubna odpoledne zveme děti na faru na představení loutkového divadla. Můžete se těšit na pohádku Kašpárek detektivem, představení začne v 16:30.

Klub seniorů ve čtvrtek 2. května od 9 hodin se výjimečně nebude konat na faře, ale v sále u sv. Václava, bude věnován osobnosti Jindřicha Waldese.

• V termínu 17.–19. května se bude konat víkendová voda pro mládež (věk 13–20 let), bližší informace a přihlašovací formulář najdete na stránkách farnosti.  
• V sobotu 25. května se uskuteční Farní výlet do Tábora.

Z liturgického kalendáře:
    Úterý 23. dubna svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka.   
    Čtvrtek 25. dubna je svátek sv. Marka, evangelisty.   
    Neděle 28. dubna je 5. neděle velikonoční.

Přejeme všem požehnaný týden.


Události
Archiv
OZNÁMENÍ - neděle 14. dubna je 3. neděle velikonoční
Neděle 21. dubna je 4. neděle velikonoční