OZNÁMENÍ - neděle 21. ledna, 3. neděle v mezidobí (Božího slova)
Neděle 28. ledna je 4. neděle v mezidobí

• Dnešní sbírka je určena na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme. Pokud byste farnosti rádi přispěli a nemáte u sebe hotovost, můžete využít QR kód, který je umístěn na kasičce za lavicemi. Současně dnes probíhá sbírka na podporu biblického apoštolátu u příležitosti neděle Božího slova, do této sbírky můžete přispět prostřednictvím QR kódu vytištěného vzadu na lavici.

• Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě Společenského večera, jeho hladkém průběhu i na úklidu po skončení akce.

• V neděli 28. ledna od 16:30 zveme děti a rodiče na faru na představení loutkového divadla. Na programu je pohádka Čert a Káča

• Nabídka pro seniory: příležitost navštívit představení Slyšel jsem sovu zavolat své jméno v Divadle Mana, v neděli 18. února v 16 hodin. Máme možnost získat pro seniory zlevněné vstupné, ale je potřeba se během příštího týdne přihlásit Pavlu Šachovi (607 251 193), nebo e-mailem na kancelar@farnostvrsovice.cz

• Rádi bychom zkusili uspořádat Farní kafe i v průběhu školního roku, a to pravidelně vždy poslední neděli v měsíci po obou mších svatých, začali bychom hned příští týden (v neděli 28. ledna). Vzadu na lavici je papír, prosíme, aby se na něj zapsali ti, kdo jsou ochotni si vzít farní kafe na starost.

• S blížícím se postním obdobím bychom chtěli požádat o odezvu na projekt modlitebních skupinek. Prosíme, aby z každé fungující skupinky někdo informoval o. Artura o tom, kolik se ve skupince schází lidí a jestli jsou spokojeni s textovými podklady. Zároveň jsme na lavici položili papír, na který se můžou zapsat ti, kdo by o skupinku stáli, ale zatím žádnou nemají. Prosíme, abyste uvedli i kontakt, na který se vám můžeme ozvat.

• Od března do června 2024 budou v naší farnosti probíhat přípravy na biřmování, a to v neděli od 18 do 20 h v sále u sv. Václava. Zveme všechny zájemce starší 15 let. Kdo byste se chtěli připojit, napište e-mail na kancelar@farnostvrsovice.cz.  

• Rádi bychom pozvali maminky s malými dětmi (od narození po předškolní věk) na pravidelné setkávání na faře ve středu od 10 do 12 hodin. Zpíváme, modlíme se, hrajeme hry, vyrábíme, nebo si jen povídáme. Po domluvě je i možnost zpovědi (děti si hlídáme navzájem). Kontakt Ani Kalcovská (andulkacapova@seznam.cz).

Z liturgického kalendáře:

Čtvrtek 25. ledna je svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola.

Přejeme všem požehnaný týden.Události
Archiv
OZNÁMENÍ - neděle 14. ledna, 2. neděle v mezidobí
Neděle 21. ledna je 3. neděle v mezidobí (Božího slova)