OZNÁMENÍ - neděle 21. srpna, 21. neděle v mezidobí
Neděle 28. srpna je 22. neděle v mezidobí

• Sbírka tuto i příští neděli je určena na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme.

• O prázdninách se po každé nedělní mši koná Farní kafe. Prosíme dobrovolníky, kteří jsou ochotni některou neděli pomoci s přípravou a s následným úklidem, aby se zapsali do tabulky, kterou najdete na lavici v kostele sv. Václava.    

• V neděli 4. září na konci mše od 10.30 proběhne požehnání dětem, učitelům a katechetům. Po mši se rodiče budou moci sejít s katechety jednotlivých skupin náboženství. Rozpis náboženství pro děti se také brzy objeví na webu farnosti.

• V neděli 18. září budeme slavit výročí posvěcení kostela svatého Václava a proběhne náš farní den. Tuto neděli se bude konat jediná mše, a to v 10 hodin, hlavním celebrantem bude biskup Zdenek Wasserbauer. Po mši bude následovat společný oběd. Prosíme ty, kteří jsou ochotni podílet se na přípravě občerstvení, aby se hlásili Vláďovi Jeništovi (777 565 119).

• V sobotu 17. září, den před farním dnem, bude probíhat úklid kostela. Prosíme farníky o co největší účast.

• Zájemci o přijetí křtu a dalších svátostí se mohou hlásit u pana faráře Artura Matuszka, tel: 607084855.

Z liturgického kalendáře:  
    Pondělí 22. srpna je památka Panny Marie Královny.
    Středa 24. srpna je svátek sv. Bartoloměje, apoštola.
    Sobota 27. srpna je památka sv. Moniky.

Přejeme všem požehnaný týden.

Události
Archiv
OZNÁMENÍ - neděle 14. srpna, 20. neděle v mezidobí
Neděle 21. srpna je 21. neděle v mezidobí