OZNÁMENÍ - neděle 22. ledna, 3. neděle v mezidobí (Božího slova)
Neděle 29. ledna 4. neděle v mezidobí

• Sbírka tuto i příští neděli je určena na provoz a potřeby naší farnosti. Taktéž probíhá formou složenek sbírka v rámci neděle Božího slova. Všem dárcům děkujeme.

• Příští neděli 29. ledna se budou konat tři akce:

    1) Misijní koláč, akce naší farní charity, proběhne po obou mších svatých.  Budeme moc rádi, když co nejvíce lidí přinese něco dobrého, co po zakoupení budeme moct buď s kávou nebo čajem společně zkonzumovat, anebo si to odnést domů. Peníze za sladké či slané pečivo pošleme na papežské misijní dílo dětí.

    2) Během mše svaté od 10.30 bude uděleno požehnání dětem, které se v naší farnosti připravují k 1. svatému přijímání.

    3) V 16.30 zveme děti na faru na představení farního loutkového divadla, na programu je Princ Bajaja.

• Zemřela naše dlouholetá farnice paní Růžena Chumová. Pohřeb proběhl v rodinném kruhu, zádušní mše svatá se bude konat v pátek 10. února od 18h v kostele sv. Václava.

• Blíží se volby do pastorační rady naší farnosti. Prosíme, abyste přemýšleli o vhodných kandidátech či o tom, jestli by role člena pastorační rady nebyla vhodná právě pro vás. Kandidáty je možné navrhovat do neděle 5. února, a to e-mailem na adresu kancelar@farnostvrsovice.cz, anebo vhozením lístečku do krabice vzadu v kostele. Každý, kdo se cítí být součástí naší farnosti, může navrhnout jednu, nebo i více osob, a to včetně sebe.


Z liturgického kalendáře:  
    Úterý 24. ledna je památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve.
    Středa 25. ledna je svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola.
    Čtvrtek 26. ledna je památka sv. Timoteje a Tita, biskupů.
    Sobota 28. ledna je památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve.   
    Neděle 29. ledna je 4. neděle v mezidobí.


Přejeme všem požehnaný týden.


Události
Archiv
OZNÁMENÍ - neděle 15. ledna, 2. neděle v mezidobí
Neděle 22. ledna 3. neděle v mezidobí