OZNÁMENÍ - neděle 23. července, 16. neděle v mezidobí
Neděle 30. července je 17. neděle v mezidobí

• Dnešní sbírka je určena na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme.

• Všechny přítomné zveme po bohoslužbě na Farní kafe, které se o prázdninách koná každou neděli po mši v portiku kostela sv. Václava.

Z liturgického kalendáře:

    Úterý 25. července je svátek sv. Jakuba, apoštola.
    Středa 26. července je památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů P. Marie.
    Sobota 29. července je památka sv. Marty, Marie a Lazara.

Přejeme všem požehnaný týden.Události
Archiv
OZNÁMENÍ - neděle 16. července, 15. neděle v mezidobí
Neděle 23. července je 16. neděle v mezidobí