OZNÁMENÍ - neděle 24. března, Květná neděle
Neděle 31. března je Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

• Dnešní sbírka je určena na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme.

• Dnes odpoledne v 16:30 zveme děti na faru na představení loutkového divadla. Na programu je premiéra pohádky Šípková Růženka.

• Příležitost ke svátosti smíření před velikonočními svátky bude v úterý 26. března od 15 do 18 hodin v kostele sv. Václava. Zpovídat budou dva kněží. Kromě toho platí možnost zpovědi vždy půl hodiny před mší sv. slouženou v kostele sv. Václava.

• Ve středu 27. března od 16:30 do 17:30 se v kostele sv. Václava uskuteční Křížová cesta pro děti (cca 5–10 let).

• 28. března je Zelený čtvrtek. Večerní mše na památku Večeře Páně začne v kostele sv. Václava v 18 hodin. Po obřadech bude možnost adorace Nejsvětější svátosti.

• Po obřadech Zeleného čtvrtku 28. března se v sále kostela u sv. Václava uskuteční společná večeře s hodem beránka a s mnoha symboly přibližujícími Ježíšovu poslední večeři. K účasti na večeři je třeba se přihlásit předem, a to nejpozději dnes (na Květnou neděli). Příspěvek na večeři činí cca 300,- Kč za osobu. Kontakt: pavla.edit@gmail.com.

• 29. března je Velký pátek, den přísného postu. Křížová cesta začne v kostele sv. Václava v 17 hodin, velkopáteční obřady se zpívanými pašijemi začnou v 18 hodin. Na Velký pátek se bude konat Velkopáteční sbírka na Svatou zemi.

• 30. března je Bílá sobota. Velikonoční vigilie začne před kostelem sv. Václava v 19 hodin. Po vigilii budou všichni přítomni zváni na „agapé“, společnou oslavu Zmrtvýchvstání Páně. Je vhodné přinést něco dobrého k jídlu či pití.

• V neděli 31. března budeme slavit Zmrtvýchvstání Páně v kostele sv. Václava při mších v 8:30 a 10:30. Po obou bohoslužbách se bude konat Farní kafe.

• Na Velikonoční pondělí 1. dubna bude v kostele sv. Václava sloužena jedna mše v 8:30.

• Dnes vychází dubnové číslo časopisu Vinice, můžete si ho vzít vytištěné u východu z kostela.

Přejeme všem požehnaný Svatý týden.


Události
Archiv
OZNÁMENÍ - neděle 17. března, 5. neděle postní
Neděle 24. března je Květná neděle