OZNÁMENÍ - neděle 24. července, 17. neděle v mezidobí
Neděle 31. července je 18. neděle v mezidobí

• Sbírka tuto i příští neděli je určena na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme.

• O prázdninách se po každé nedělní mši koná Farní kafe. Prosíme dobrovolníky, kteří jsou ochotni některou neděli pomoci s přípravou a s následným úklidem, aby se zapsali k jednotlivým datům do tabulky, kterou najdete na lavici v kostele sv. Václava.    

• Prosíme zájemce o farní vodu pro mládež, která se koná v termínu 9.-11. září, aby během července vyplnili přihlášku na farním webu, kde také najdete bližší informace o této akci. Případně se můžete obrátit na organizátory Vojtu Tutra a Pavla Kryla.

• Zájemci o přijetí křtu a dalších svátostí se mohou hlásit u pana faráře Artura Matuszka, tel: 607084855.

Z liturgického kalendáře:

Pondělí 25. července je svátek sv. Jakuba, apoštola.
Úterý 26. července je památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie.
Pátek 29. července je památka sv. Marty, Marie a Lazara.

Přejeme všem požehnaný týden.


Události
Archiv
OZNÁMENÍ - neděle 17. července, 16. neděle v mezidobí
Neděle 24. července je 17. neděle v mezidobí