OZNÁMENÍ - neděle 24. dubna, Božího milosrdenství - 2. neděle velikonoční
Neděle 1. května je 3. neděle velikonoční

• Dnešní sbírka je určena na provoz a potřeby naší farnosti. Příští neděli se koná sbírka do fondu sv. Vojtěcha na mzdovou podporu duchovních. Všem dárcům děkujeme.

• Dnes odpoledne (24. 4.) zveme na farní loutkové divadélko Princezna Světluška, představení se bude konat na faře od 16:30.

• V úterý 26. 4. zveme na koncert duchovní hudby Ave, Maria. Účinkovat budou studenti oddělení klasického zpěvu Mezinárodní konzervatoře Praha. Koncert se koná od 19 hodin v kostele sv. Václava.

• Ve čtvrtek 28. 4. v 19 hodin se na faře sejde ekonomická rada farnosti. 

• V sobotu 30. 4. proběhne výlet pro seniory „tramvají do klášterů“. Protože bude i s předem zajištěným obědem, prosíme všechny zájemce, aby se nejpozději dnes po mši (24. 4.) zapsali na list k tomu určený na stolcích za lavicemi v kostele sv. Václava, nebo se přihlásili na kontakty farní charity (nejlépe na tel. č. 721 444 323). Od 10 hodin je domluvena komentovaná prohlídka kláštera benediktinek Venio Bílá hora, po obědě bude ještě prohlídka Břevnovského kláštera, která ale bohužel není bezbariérová. Tramvaj č. 22 odjíždí ze zastávek Slavia v 9.04, Koh-i-noor v 9.06, Čechovo nám. v 9.07, Vršovické nám. v 9.08, Ruská v 9.09 h.

• Květnové setkání seniorů bude ve čtvrtek 5. května po ranní mši svaté, t.j. asi v 9 hodin, na faře. Setkání se bude konat v mariánském měsíci, a tak se budeme věnovat Mariánskému sloupu na Staroměstském náměstí. Použijeme přitom vynikající knihu akademického restaurátora Jan Bradny, vršovického rodáka, který řadu let vedl přípravné práce a byl předsedou společnosti pro obnovení sloupu. Srdečně zveme na setkání.

• Zájemci o přijetí křtu a dalších svátostí se mohou hlásit u pana faráře Artura Matuszka, tel: 607084855.

Přejeme všem požehnaný týden.Události
Archiv
OZNÁMENÍ - neděle 17. dubna, Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Neděle 24. 4. je 2. velikonoční neděle