OZNÁMENÍ – Neděle 24. května –  7. neděle velikonoční
úterý 26. května – Památka sv. Filipa Neriho, kněze | sobota 30. května – Památka sv. Zdislavy | neděle 31. května – Slavnost Seslání Ducha Svatého
  • Dnešní i příští sbírka budou na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme!
  • V sobotu 30. května bude v kostele sv. Václava od 20:00 vigilie v předvečer Slavnosti Seslání Ducha Svatého. Na ní budou též pokřtěni naši letošní katechumeni.
  • V neděli 31. května na Slavnost Seslání Ducha Svatého už budou pouze dvě nedělní bohoslužby, dle běžného rozpisu, tedy v 8:30 a 10:30.
  • První svaté přijímání dětí z naší farnosti proběhne 14. června na mši v 10:30. Opět se uskuteční setkání seniorů na faře při čaji a to ve čtvrtek 4. června 2020 po ranní mši sv., t.j. asi v 9 hodin. Bude se hovořit o Mariánské pouti Prahou, která bývá na přelomu května a června. Letos se bude konat v sobotu 6. června a začne mší svatou v 10 hodin v kostele u kapucínů vedle Lorety. Mši svaté předsedá apoštolský nuncius arcibiskup Charles D. Balvo. Jedna ze zastávek pouti bude na Staroměstském náměstí u Mariánského sloupu. Proto budeme na setkání mluvit i o sloupu. Srdečně zveme! 

Přejeme všem požehnanou velikonoční dobu!

Události
Archiv
OZNÁMENÍ – Neděle 17. května –   6. neděle velikonoční
čtvrtek 21. května – Slavnost Nanebevstoupení Páně | neděle 24. května – 7. neděle velikonoční.