OZNÁMENÍ - neděle 24. ledna – 3. neděle v mezidobí
pondělí 25. ledna – Svátek Obrácení sv. Pavla * úterý 26. 1. - Památka sv. Timoteje a Tita * čtvrtek 28. 1. - Památka sv. Tomáše Akvinského * neděle 31. ledna – 4. neděle v mezidobí.

Dnešní sbírka je na provoz a potřeby naší farnosti, všem dárcům děkujeme.     

Již platí běžný rozpis bohoslužeb, ve všední den i v neděli. Případné změny v rozpisu budou zveřejněny na farním webu.

Bohoslužby:
    úterý v 18:00 u sv. Mikuláše
    středa 18:00 u sv. Václava
    čtvrtek 8:00 u sv. Mikuláše
    pátek 18:00 u sv. Václava
    sobota 8:00 u sv. Mikuláše
    neděle 8:30 a 10:30 u sv. Václava.
   
    Svátost smíření půl hodiny přede mší u sv. Václava (středa, pátek, neděle)     nebo po dohodě s knězem.

Od příští neděle bude možné v kostele vyzvednout potvrzení o daru za rok 2020. V případě, že si potvrzení nebudete moci vyzvednout, prosíme kontaktujte farní účetní, Ivonu Novákovou, na e-mail: yvonanovakova@email.cz

Přejeme všem požehnaný týden!

Události
Archiv
OZNÁMENÍ - neděle 17. ledna – 2. neděle v mezidobí
pondělí 18. ledna – Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů * neděle 24. ledna – 3. neděle v mezidobí.