OZNÁMENÍ - neděle 24. prosince, 4. neděle adventní
Neděle 31. prosince je svátek Svaté rodiny

• Dnešní sbírka je určena na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme.

• Dnes je 4. neděle adventní a v kostele sv. Václava se konají tyto bohoslužby:

        8:30 adventní mše sv.

        16:00 vánoční mše sv. pro rodiny s dětmi

        24:00 půlnoční mše sv. s Českou vánoční mší J. J. Ryby

• V pondělí 25. 12. budeme v kostele sv. Václava slavit Narození Páně: 

        8:30 mše svatá

10:30 mše sv. pro rodiny s dětmi

15:30 společné zpívání koled u jesliček.

• V úterý 26. 12. je svátek sv. Štěpána a v kostele sv. Václava bude sloužena jedna mše v 8:30.

• V dalších dnech budou bohoslužby probíhat dle běžného rozpisu.

• Ve středu 27. 12. je svátek sv. Jana Evangelisty a na konci bohoslužby (od 18 h v kostele sv. Václava) proběhne svěcení vína.

• V neděli 31. 12. je svátek Svaté rodiny. Budou se konat dvě mše sv. (v 8:30 a v 10:30 pro rodiny s dětmi) s obnovou manželských slibů.

• V pondělí 1. 1. je slavnost Panny Marie, Matky Boží. Mše sv. bude sloužena v kostele sv. Václava od 9:30.  

• Prosíme o přihlášení dobrovolníků do tříkrálového koledování, které bude probíhat od 1. do 9. ledna. Mohou se hlásit celé rodiny, ale i jednotlivci. Napište se prosím na papír vzadu na lavici, nebo kontaktujte farní charitu (charita@farnostvrsovice.cz, 721444323).

• Prosíme ty, kdo mají u sebe parkovací karty, aby je do konce roku vrátili do kostela sv. Václava (jejich platnost končí a musíme je nahradit novými).

• Dnes vychází nové číslo časopisu Vinice, můžete si ho vzít vzadu v kostele vytištěné.

 • Také si můžete odnést podklady pro třetí setkání modlitebních skupinek, které se váží ke čtení v neděli 7. 1. a které připravil náš jáhen Jan Rückl. 

Přejeme všem požehnané Vánoce.


Události
Archiv
OZNÁMENÍ - neděle 17. prosince, 3. neděle adventní
Neděle 24. prosince je 4. neděle adventní