OZNÁMENÍ - neděle 24. října - 30. neděle v mezidobí
Čtvrtek 28. 10. - Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů, neděle 31. 10. - 31. neděle v mezidobí. Během října zvláště pamatujme na modlitbu svatého růžence.

• Dnešní sbírka je určena na misie, příští neděli je sbírka na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme!

• V pondělí 1. 11. o Slavnosti Všech svatých jako každý rok vzpomeneme na naše blízké zemřelé. Chcete-li, aby jejich jména zazněla při mši svaté, pošlete je v době od 17. do 31. 10. na e-mail: jana.biskupova@farnostvrsovice.cz nebo čitelně (nejlépe hůlkově) napište na lísteček a vhoďte do připraveného košíčku buď v kostele sv. Václava nebo sv. Mikuláše.

• Od 27. 10. do 31. 10. 2021 se bude konat manželské setkání na Štěkni. Zájemci se mohou hlásit a informovat u Jany a Vládi Jeništových. Kapacita je sice omezena, ale počet přihlášených je neomezený.

• V neděli 31. října budou na faře od 16.30 hodin hrát naši loutkoherci pohádku Kašpárek čarodějem. Po roce a půl se moc těší.

• Od neděle 31. října do neděle 14. listopadu bude v kostele sv. Václava probíhat sbírka věcí na zimu pro bližní bez domova. Potřeba je zejména oblečení a boty pro muže.

• Připomínáme rodičům malých dětí, že během mše svaté je přístupný ozvučený sál, kam mohou v případě potřeby s dětmi odejít.

• Zájemci o přijetí křtu a dalších svátostí se mohou hlásit u pana faráře Artura
Matuszka. Tel: 607084855

Přejeme všem požehnaný týden.

Archiv
OZNÁMENÍ - neděle 17. října -29. neděle v mezidobí
Pondělí 18. 10. - Svátek sv. Lukáše, evangelisty, neděle 24. 10. - 30. neděle v mezidobí. Během října zvláště pamatujme na modlitbu svatého růžence.