OZNÁMENÍ - neděle 25. dubna - 3. neděle velikonoční
čtvrtek 29. dubna – svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a mučednice, patronky Evropy * neděle 2. května - 5. neděle velikonoční
• Dnešní i příští sbírka je na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme!

• Zájemci o přijetí křtu a dalších svátostí se mohou hlásit u pana faráře Artura Matuszka. Tel: 607084855
   
• Bezhotovostní sbírka na účet farní charity pro osoby a rodiny finančně těžce zasažené pandemií, pokračuje do konce dubna.
Č.Ú.: 3400038319/0800, VS: 20.

 
     Přejeme všem požehnaný týden!
Archiv
OZNÁMENÍ - neděle 18. dubna - 3. neděle velikonoční
pátek 22. dubna – svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, hlavního patrona pražské arcidiecéze * neděle 25.  dubna - 4. neděle velikonoční