OZNÁMENÍ - neděle 25. prosince, Slavnost Narození Páně
Neděle 1. ledna je slavnost Matky Boží, Panny Marie

• Dnešní sbírka je určena na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme.

• Srdečně zveme dnes odpoledne v 15.30 na společné zpívání koled u jesliček.

• Zítra, na svátek sv. Štěpána, se bude konat mše svatá v 8.30 v kostele sv. Václava.

• V následujících dnech (kromě soboty) budou mše svaté v obvyklý čas:

V úterý 27. 12. (svátek sv. Jana): mše svatá s žehnáním vína v 18 hodin u sv. Mikuláše.

Ve středu 28. 12. (svátek sv. Mláďátek): mše svatá v 18 hodin v kostele sv. Václava.

Ve čtvrtek 29. 12.: mše svatá v 8 hodin u sv. Mikuláše.

V pátek 30. 12. (svátek Sv. Rodiny): mše svatá v 18 hodin u sv. Václava.

V sobotu 31. 12. se nebude konat ranní mše svatá u sv. Mikuláše, ale v 16 hodin v kostele sv. Václava.

V neděli 1. ledna (slavnost Matky Boží, Panny Marie) budou slouženy dvě mše svaté v kostele sv. Václava: v 8.30 a v 10.30 pro rodiny s dětmi.

• Prosíme ty, kdo by se rádi zapojili do Tříkrálové sbírky, aby se přihlásili na kontakty farní charity (charita@farnostvrsovice.cz). Zveme i ty, kdo s tím ještě třeba nemají zkušenosti.

• V pátek 20. ledna se od 19 hodin uskuteční Společenský večer v KČ Vzlet. Letošní téma je trochu agentské: „Protřepat Nemíchat“. Vstupenky lze koupit v kostele za zvýhodněnou cenu, na místě určitě nebudou levnější. Zájemci o předtančení se můžou hlásit u V. Jeništy. Letos budeme, stejně jako loni, potřebovat pomoc před, při i po skončení večera. Bližší informace u V. Jeništy.

• Připomínáme nutnost vrátit parkovací karty, kterým končí platnost s koncem kalendářního roku.


Z liturgického kalendáře:

Pondělí 26. prosince je svátek sv. Štěpána, prvomučedníka.

Úterý 27. prosince je svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty.

Středa 28. prosince je svátek sv. Mláďátek, mučedníků.

Pátek 30. prosince je svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa.

Přejeme všem požehnaný týden.

Události
Archiv
OZNÁMENÍ - neděle 18. prosince, 4. neděle adventní
Neděle 25. prosince je Slavnost Narození Páně