OZNÁMENÍ - neděle 26. března, 5. neděle postní
Neděle 2. dubna je Květná neděle

• Dnešní sbírka je určena na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme. 

• Tradiční postní sbírka farní charity se s ohledem na dnešní volby do pastorační rady přesouvá na Květnou neděli.

• Dnes končí charitativní bazárek dětského oblečení. 

• Dnes odpoledne v 16:30 zveme děti na vršovickou faru na představení loutkového divadla O unesené princezně.

• V pátek 31. března se bude konat postní duchovní obnova pro ženy. Povede ji P. Michal Němeček, děkan vyšehradské kapituly a ředitel pastoračního střediska. Duchovní obnova začne mši svatou v kostele sv. Václava od 18 hodin, poté budou následovat přednášky v sále. Doporučujeme začít duchovní obnovu Křížovou cestou v 17:15.

• Na sobotu 1. dubna od 9 hodin je plánován úklid kostela sv. Václava před velikonočními svátky. Budeme rádi za každou pomoc! Pokud by si někdo chtěl přinést vlastní uklízecí náčiní (kýbl, hadr…), bude to vítáno. 

• Za týden budeme slavit na Květnou neděli, bylo by dobré, kdyby si farníci přinesli do kostela vlastní ratolesti. 

• Na Květnou neděli 2. dubna zveme do kostela sv. Václava na koncert duchovní hudby, který začne v 17:30. Na programu je Sedm slov Kristových na kříži (César Franck). Účinkuje chrámový sbor a pěvecký sbor Sudop se sólisty.

• V úterý 4. dubna bude v kostele sv. Václava příležitost ke svátosti smíření od 15:30 do 18:30. Zpovídat budou dva kněží.

• Na Zelený čtvrtek bude mše svatá s obřadem mytí nohou od 18 hodin, na Velký pátek Křížová cesta od 17 hodin, Velkopáteční obřady se zpívanými pašijemi začnou v 18 hodin. Velikonoční vigilie se bude konat na Bílou sobotu od 20 hodin. Po skončení vigilie budou všichni zváni na agapé, je vhodné přinést něco k jídlu či pití. V neděli budeme slavit Zmrtvýchvstání Páně na mši svaté od 8:30 a od 10:30. Na Velikonoční pondělí bude sloužena jedna mše svatá od 8:30.

• Materiály ke třetímu setkání postních modlitebních skupinek najdete vytištěné vzadu v kostele, jsou také ke stažení na farním webu pod tímto odkazem.

• Dnes se konají volby do pastorační rady farnosti. Všichni farníci, kterým je 15 let a víc, dostanou hlasovací lístek, kterým mohou dát hlas pěti kandidátům, a to tak, že hlasovací lístek natrhnou v místě, kde je uvedeno jméno daného kandidáta. Aby byl lístek platný, mělo by na něm být označeno nanejvýš 5 jmen.


Přejeme všem požehnaný týden.


Události
Archiv
OZNÁMENÍ - neděle 19. března, 4. neděle postní
Neděle 26. března je 5. neděle postní