OZNÁMENÍ - neděle 26. května je slavnost Nejsvětější Trojice
Neděle 2. června je 9. neděle v mezidobí

• Dnešní sbírka je určena na provoz a potřeby naší farnosti, případně je možné využít i QR kód vzadu na kasičce pro bezhotovostní platbu. Všem dárcům děkujeme.

• Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě a průběhu včerejšího Farního výletu.

• Dnes odpoledne zveme děti a rodiče na faru na představení loutkového divadla. Na programu je pohádka O Honzovi a líném pantátovi, začne v 16:30.

• Zítra (27. května) je poslední den, kdy se na stránkách farnosti můžete přihlásit na Tělesnou obnovu (sportovní víkend farnosti určený pro rodiny s dětmi i jednotlivce). Akce se uskuteční 21.–24. června, všechny podrobnosti i přihlášku najdete na webových stránkách farnosti.

• Ve čtvrtek 30. května je slavnost Těla a Krve Páně, mše sv. bude sloužena od 8 hodin v kostele sv. Mikuláše. Jste také zváni na Strahov do Baziliky Nanebevzetí Panny Marie, kde bude Mons. Jan Graubner od 17 hodin sloužit slavnostní mši svatou, po které bude následovat tradiční eucharistické procesí. 

• V sobotu 1. června bude ranní mše svatá od 8 hodin sloužena výjimečně v kostele sv. Václava, a to na úmysl rodin, u jejichž dětí se nezdařila léčba transplantací kostní dřeně.

• Ve čtvrtek 6. června v 9 hodin se sejde Klub seniorů, hostem bude P. Pavel Kuneš.  

• V pátek 7. června se uskuteční Noc kostelů, kostel sv. Václava i kostel sv. Mikuláše budou otevřeny veřejnosti. Jsou vítáni dobrovolníci z řad farníků, kteří by byli ochotni mít službu u vchodu, pomáhat návštěvníkům, promlouvat s nimi. Dobrovolníci se mohou hlásit Štěpánu Škochovi (studio@allsenses.cz, 603 194 727). 

• Po bohoslužbě nemusíte pospíchat domů, jste zváni na Farní kafe v portiku kostela.

Z liturgického kalendáře:

Čtvrtek 30. května je slavnost Těla a Krve Páně. 

Pátek 31. května je svátek Navštívení Panny Marie.

Přejeme všem požehnaný týden.Události
Archiv
OZNÁMENÍ - neděle 19. května je slavnost Seslání Ducha svatého
Neděle 26. května je slavnost Nejsvětější Trojice