OZNÁMENÍ - neděle 26. listopadu, Slavnost Ježíše Krista Krále
Neděle 3. prosince je 1. neděle adventní

• Dnešní sbírka je určena na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme.

• Dnes odpoledne v 16:30 se na faře bude konat obvyklé představení loutkového divadla, tentokrát s názvem Princezna Jasoňka. Srdečně zveme.

• Dnes je poslední den, kdy se můžete přihlásit na společné vyrábění adventních věnců, které se uskuteční v pátek 1. prosince od 17 hodin v sále u sv. Václava. Jsou možné dvě formy účasti: 1) pokud chcete využít připravený materiál (korpus, větve, svíčky, ozdoby), je potřeba se dopředu přihlásit a zaplatit vstupné cca 300 Kč za věnec; 2) pokud si chcete přinést vlastní kompletní materiál, vstupné platit nemusíte. I v tomto případě budeme rádi, když se přihlásíte, abychom měli představu, kolik lidí přijde. Zveme všechny, kdo by měli zájem o společné vyrábění při čaji či svařáku, akce je otevřená pro dospělé i děti. Přihlásit se můžete na papír v zadní části kostela, anebo poslat e-mail na kancelar@farnostvrsovice.cz.

• Dnes je také poslední den přihlašování na Mikulášskou besídku pro děti, která se bude konat v úterý 5. prosince od 17 hodin v kostele sv. Mikuláše. Děti se mohou těšit na divadelní představení, společné zpívání, Mikuláše s anděly (a možná i s čertem), a samozřejmě také na dárky. Přihlašujte prosím počet dětí, které na Mikulášskou přijdou, buď na papír vzadu v kostele, anebo e-mailem na kancelar@farnostvrsovice.cz. Vstupné je 120 Kč za dítě, bude se platit hotově na místě.

• Ve čtvrtek 7. prosince v 9 hodin se na faře uskuteční Klub seniorů. Hostem bude p. Pavel Křížek, bude mluvit o svém působení na Arcibiskupském gymnáziu.

• Naše farní charita opět pořádá akci Vánoce dál, tedy obstarání dárků na přání pro finančně velmi znevýhodněné spoluobčany z Prahy 10, pro mnohé to budou vánoční dárky jediné. Kdo byste se chtěli zapojit, vyberte si prosím přání na nástěnce farní charity, odtrhněte ho spolu s číslem a zapište na sebe kontakt. Dárky v hodnotě cca 500 Kč prosím přineste zabalené a označené číslem do koše v kostele sv. Václava nejpozději do 3. neděle adventní (17. 12.).

• Vzadu na lavici jsou již natištěné materiály k prvnímu setkání adventních modlitebních „buněk“, tedy skupinek farníků, kteří se v adventu společně věnují četbě biblického textu, povídání o něm a modlitbě. První setkání by mělo proběhnout do 2. neděle adventní, v plánu na tento advent jsou dvě setkání. Pokud někdo skupinku nemáte a rádi byste se zapojili, buď se můžete porozhlédnout po svém okolí, ke které buňce byste se mohli přidat, anebo nabízíme jednu skupinku zcela novou, která se sejde v úterý 5. prosince v 19 hodin na faře.

• Po delší době bychom rádi opět uvedli na Štědrý den při půlnoční bohoslužbě Rybovu Vánoční mši „Hej Mistře“. Prosíme, kdo znáte tuto skladbu a chtěl byste se zúčastnit provedení, potřebujeme posílit všechny hlasy. Zkoušky budou v prosinci každou středu od 18:45 v sále kostela.

• Farní společenský večer se uskuteční v pátek 19. ledna ve Vzletu. Téma zní „Poletíme na Havaj“.

• Dnes vychází farní časopis Vinice, můžete si ji vzít vytištěnou vzadu v kostele.

Z liturgického kalendáře:
Čtvrtek 30. listopadu je svátek sv. Ondřeje, apoštola.  

Přejeme všem požehnaný týden.Události
Archiv
OZNÁMENÍ - neděle 19. listopadu, 33. neděle v mezidobí
Neděle 26. listopadu je Slavnost Ježíše Krista Krále