OZNÁMENÍ - neděle 26. září - 26. neděle v mezidobí
Pondělí 27. 9. - Památka sv. Vincence z Paula, kněze, úterý 28. 9. Svátek sv.Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa, středa 29. 9. - Svátek sv. Michaela, Gabriela aRafaela, archandělů, čtvrtek 30. 9. - Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve, pátek 1. 10. Památkasv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve, sobota 2. 10. - Památka svatých andělů strážných,neděle 3. 10. - 27. neděle v mezidobí

• Dnes je Svatováclavská sbírka na církevní školství, sbírka příští neděli bude určena na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme!

• Veliké poděkování všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu oslav úklidem, hudbou, dary, dobrotami i prací.

• V úterý 28. září 2021 se ve Vršovicích uskuteční Svatováclavská slavnost. Začne bohoslužbou v 17:00 u sv. Václava, hlavním celebrantem bude
Mons. Aleš Opatrný. Další informace naleznete na plakátech. V tento den nebude mše u sv. Mikuláše.

•Od října začne pravidelná výuka náboženství, pokud byste své dítě chtěli ještě přihlásit, obraťte se na Hanku Svobodovou: hanasvob@centrum.cz

• V říjnu proběhne tradiční farní charitativní bazar dětského a teenager oblečení. Do bazárku se bude hodit dětské a mládežnické oblečení, obuv, hračky, sportovní vybavení, knihy, stolní hry a pod. Vše je možné přinášet a ponechat v zadní části kostela u zpovědnic po vaší levé ruce po 19. 9. Samotný bazar proběhne v neděli 3. a 10. října.

• Od 27.10. do 31.10.2021 se bude konat manželské setkání na Štěkni. Zájemci se mohou hlásit a informovat u Jany a Vládi Jeništových. Kapacita je sice omezena,ale počet přihlášených je neomezený.

• Zájemci o přijetí křtu a dalších svátostí se mohou hlásit u pana faráře Artura
Matuszka. Tel: 607084855

• Záležitosti farní kanceláře (matrika) a nedělní oznámení:
jana.biskupova@farnostvrsovice.cz
tel.: 722 974 602
(Prosím informace do oznámení posílejte do čtvrtka 15 hodin)

Archiv
OZNÁMENÍ - neděle 19. září - 25. neděle v mezidobí
Pondělí 20. 9. - Památka sv. Odřeje Kim Tae-gona, kněze, PavlaChong Ha-sanga a druhů, mučedníků, úterý 21. 9. Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty, čtvrtek 23. 9. - Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze, neděle 26. 9. - 26. neděle v mezidobí