OZNÁMENÍ - neděle 27. listopadu, 1. neděle adventní
Neděle 4. prosince je 2. neděle adventní

• Dnešní sbírka je určena na provoz a potřeby naší farnosti. Příští neděli proběhne Mikulášská sbírka na bohoslovce. Všem dárcům děkujeme.

• Srdečně zveme všechny děti dnes odpoledne v 16.30 na faru na loutkové představení Čert a Káča

• Dnes večer od 18 hodin proběhne na Čechově náměstí slavnostní Rozsvěcení vánočního stromu Prahy 10. Při té příležitosti zazpívá sbor od sv. Václava pod vedením Olgy Polanské.

• V pondělí 5. prosince od 17 hodin se v kostele sv. Mikuláše uskuteční Mikulášská besídka. Dnes je poslední den, kdy je možné děti na besídku přihlásit – kdo byste to nestihli v kostele, můžete napsat e-mail na adresu farní kanceláře (kancelar@farnostvrsovice.cz). 

• V sobotu 10. prosince od 15 hodin se v kostele sv. Václava bude konat adventní duchovní obnova, kterou povede Artur Matuszek. 

• Byli bychom rádi, kdyby v průběhu tohoto adventu podobně jako v minulých letech farníci vytvořili malé či větší skupinky a scházeli se nad četbou vybraných úryvků z Bible. Materiály pro první setkání těchto adventních modlitebních skupinek si můžete vzít vzadu na lavici, najdete je také na webu farnosti.

• Na nástěnce farní charity v kostele sv. Václava jsou zveřejněná přání chudých spoluobčanů Prahy 10, pro mnohé z nich to budou jediné hmotné vánoční dárky. Když si některé přání vyberete, odtrhněte si ho a zapište se k příslušnému číslu. Dárky prosíme přinést do koše v kostele do 18. prosince. Do jiného koše budeme vybírat cukroví, drobné dárečky a obrázky od dětí pro osamělé lidi, zejména seniory.

• Od 18. do 25. prosince bychom rádi zpřístupnili kostel sv. Václava veřejnosti, vždy alespoň na několik odpoledních hodin. Prosíme ty, kdo by byli ochotni věnovat svůj čas hlídání kostela, aby se zapsali do tabulky vzadu na lavici. Také je možné se hlásit e-mailem na adresu farní kanceláře (kancelar@farnostvrsovice.cz). 

Z liturgického kalendáře:  

Středa 30. listopadu je svátek sv. Ondřeje, apoštola.

Sobota 3. prosince je památka sv. Františka Xaverského, kněze. 

Přejeme všem požehnaný týden.

Události
Archiv
OZNÁMENÍ - neděle 20. listopadu, slavnost Ježíše Krista Krále
Neděle 27. listopadu je 1. neděle adventní