OZNÁMENÍ - neděle 27. srpna, 21. neděle v mezidobí
Neděle 3. září je 22. neděle v mezidobí

• Dnešní sbírka je určena na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme.

• Všechny přítomné zveme po bohoslužbě do portiku kostela na Farní kafe.

• Upozorňujeme, že prázdninový rozpis bohoslužeb ve čtvrtek 31. srpna. Od 1. září již budou slouženy mše svaté jako obvykle. V pátek od 18 hodin u sv. Václava, v sobotu od 8 hodin u sv. Mikuláše, v neděli budou slouženy dvě bohoslužby v kostele sv. Václava: od 8:30 a od 10:30 pro rodiny s dětmi.

• Na konci druhé bohoslužby 3. září bude dětem, učitelům a katechetům uděleno požehnání do nového školního roku. Po obou nedělních bohoslužbách 3. září bude Farní kafe.

• Od středy 6. září opět začne setkávání s Biblí v ruce na faře u sv. Mikuláše s pravidelným začátkem v 19 hodin. V září proběhnou dvě setkání, 6. a 13. září, poté budeme pokračovat v říjnu. Setkáváme se zde při četbě, diskuzi, odkrývání významů biblických textů a v následné modlitbě. Letos si na začátku uděláme malý přehled ohledně biblických knih a doby jejich vzniku, abychom z nich následně o to vydatněji čerpali.

• V pátek 8. září večer se bude konat Pánský klub. Začne mší svatou od 18 hodin v kostele sv. Václava, potom se přesune do sálu, kde bude následovat volná zábava a povídání Štěpána Škocha o Nepálu. 


Přejeme všem požehnaný týden.Události
Archiv
OZNÁMENÍ - neděle 20. srpna, 20. neděle v mezidobí
Neděle 27. srpna je 21. neděle v mezidobí