OZNÁMENÍ – Neděle 28. června – 13. neděle v mezidobí
pondělí 29. června – Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů | pátek 3. července – Svátek sv. Tomáše, apoštola | sobota 4. července – památka sv. Prokopa, opata | neděle 5. července – Slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy.
   • Dnešní sbírka je Svatopetrská sbírka na bohoslovce. Příští týden budeme vybírat na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme!
   • Od 1. července do 31. srpna platí prázdninový rozpis bohoslužeb: v neděli bude jedna eucharistie v 9:30, další mše svaté budou v úterý v 18:00 u sv. Mikuláše, ve středu v 18:00 u sv. Václava a ve čtvrtek v 8:00 u sv. Mikuláše. Svátost smíření vždy půl hodiny před mší svatou u sv. Václava, nebo dle osobní domluvy s knězem.
   • Za lavicemi je možné zapsat se na některou z letních neděli k pomoci se zajištěním farního kafe po mši. Zapisovat se bez obav mohou i dobrovolníci v této věci nezkušení a neškolení.
   • V neděli 20. září plánujeme uspořádat farní den se společným obědem. Slavnost to bude veliká a nevídaná, takže již nyní doporučujeme učinit si velký červený kroužek v kalendáři. O týden později, v pondělí 28. září pak proběhne svatováclavská slavnost s oslavou 90. výročí kostela, otevřená široké veřejnosti.

   Přejeme všem požehnaný týden!

   Archiv
   OZNÁMENÍ – Neděle 21. června – 12. neděle v mezidobí
   středa 24. června – Slavnost Narození sv. Jana Křtitele | neděle 28. června – 13. neděle v mezidobí.