OZNÁMENÍ - neděle 28. ledna, 4. neděle v mezidobí
Neděle 4. února je 5. neděle v mezidobí

• Dnešní sbírka je určena na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme. Pokud byste farnosti rádi přispěli a nemáte u sebe hotovost, můžete využít QR kód, který je umístěn na kasičce v zadní části kostela.

• Dnes odpoledne od 16:30 zveme děti a rodiče na faru na představení loutkového divadla. Na programu je pohádka Čert a Káča.

• Ve čtvrtek 1. února v 9 hodin se koná na faře Klub seniorů. Paní Helena Hříbková bude mluvit o své zkušenosti s vírou a modlitbou. Kromě čtvrtečního klubu máme pro seniory ještě jednu pozvánku: příležitost navštívit představení Slyšel jsem sovu zavolat své jméno v Divadle Mana v neděli 18. února v 16 hodin za zlevněné vstupné 150 Kč. Pokud byste měli o vstupenky zájem, přihlaste se Pavlu Šachovi (607 251 193), nebo e-mailem na kancelar@farnostvrsovice.cz.

• V pátek 2. února slavíme svátek Uvedení Páně do chrámu, mše svatá s žehnáním svící (hromniček) bude v 18 hodin v kostele sv. Václava.

• Od března do června 2024 budou v naší farnosti probíhat přípravy na biřmování, a to v neděli od 18 do 20 h v sále u sv. Václava. Zveme všechny nebiřmované zájemce starší 15 let. Kdo byste se chtěli k přípravám připojit, napište e-mail na kancelar@farnostvrsovice.cz.  

• S blížícím se postním obdobím bychom chtěli požádat o odezvu na projekt modlitebních skupinek. Prosíme, aby z každé fungující skupinky někdo informoval o. Artura o tom, kolik se ve skupince schází lidí a jestli jsou spokojeni s textovými podklady. Zároveň jsme na lavici položili papír, na který se můžou zapsat ti, kdo by o skupinku stáli, ale zatím žádnou nemají. Prosíme, abyste uvedli i kontakt, na který se vám případně můžeme ozvat.

• Dnes vychází časopis Vinice, můžete si ho vzít vytištěný vzadu v kostele. Těm, kteří jsou přihlášeni k odběru farních novinek, přijde e-mailem. Návod, jak se můžete přihlásit k odběru farních novinek, najdete pod tímto odkazem. Také můžete napsat e-mail na adresu farní kanceláře, rádi Vás mezi odběratele přidáme (kancelar@farnostvrsovice.cz).

• Rádi bychom všechny přítomné pozvali na farní kafe, které se teď nově bude konat každou poslední neděli v měsíci po obou mších svatých. Vzadu na lavici je papír, prosíme, aby se na něj zapsali ti, kdo jsou ochotni si vzít některé farní kafe na starost.

Z liturgického kalendáře:
Pátek 2. února je svátek Uvedení Páně do chrámu.

Přejeme všem požehnaný týden.Události
Archiv
OZNÁMENÍ - neděle 21. ledna, 3. neděle v mezidobí (Božího slova)
Neděle 28. ledna je 4. neděle v mezidobí