OZNÁMENÍ - neděle 28. listopadu, 1. neděle adventní
Úterý 30. 11. - Svátek sv. Ondřeje, apoštola, pátek 3. 12. – Památka sv. Františka Xaverského, kněze, neděle 5. 12.  - 2. neděle adventní

• Dnešní sbírka je určena na provoz a potřeby naší farnosti, příští neděli je mikulášská sbírka na bohoslovce.
Všem dárcům děkujeme!

• V novém roce začne v naší farnosti příprava na biřmování. Zájemci se mohou hlásit u pana faráře nebo na e-mail: kancelar@farnostvrsovice.cz

• S ohledem na současnou situaci nabízíme místo společné duchovní obnovy možnost prožít advent jako duchovní zastavení s Marií. Podklady pro toto „Trio biblického sdílení“ jsou k dispozici na stolech za lavicemi a na stránkách farnosti.

• Srdečně zveme seniory na setkání ve čtvrtek 2. 12. po ranní mši svaté. Téma: ZAMYŠLENÍ O PANNĚ MARII PŘED NAROZENÍM PÁNĚ - podle knihy Jana Dobraczynského.

• V neděli 5. 12. bude na konci mše v 10. 30 MIKULÁŠSKÁ. Prosíme rodiče, aby nahlásili počty dětí, aby byl Mikuláš připraven. Zapsat se můžete na připravený arch na stolku za lavicemi, případně na adresu farní kanceláře (kancelar@farnostvrsovice.cz).

• Do konce února 2022 se jako farnost můžeme zapojit do synody katolické církve. Za hlavní cíl na úrovni farnosti považujeme společně hledat cestu, jak se dál rozvíjet jako společenství. Našimi zkušenosti z dosavadní cesty pak můžeme přispět i ostatním. Pokud jste ochotni se do synodální činnosti zapojit, přihlaste se prosím farnímu koordinátorovi Mílovi Müllerovi ml. (732 736 728, mila.muller@centrum.cz).

• Připomínáme rodičům malých dětí, že během mše svaté je přístupný ozvučený sál, kam mohou v případě potřeby s dětmi odejít.

• Zájemci o přijetí křtu a dalších svátostí se mohou hlásit u pana faráře Artura Matuszka. Tel: 607084855


Přejeme všem požehnaný týden.

Události
Archiv
1. neděle adventní se svěcením adventních věnců
28. listopadu je možné nechat si na nedělní bohoslužbě požehnat věnec